Stödsamtal

fonsterVi har god kunskap och erfarenhet om människans reaktioner i kris och avgörande livshändelser. Stödsamtal innebär tidsbegränsad samtalsserie runt ett problem.

Särskild överenskommelse kan ske med arbetsgivare.

Exempel på när detta kan passa dig

  • Parsamtal när relationer inte längre fungerar
  • Reflekterande samtal för personlig utveckling
  • Konflikter på arbetsplatsen eller privat
  • Akuta krissituationer vid sjukdom, död, olyckor