Psykoterapi

skyltVi utgår från en psykodynamisk grundsyn som är en väletablerad och klassisk behandlingsform. I terapin erbjuds du att i nära samarbete med terapeuten, försöka förstå de inre och yttre sammanhangen i ditt liv. Den psykodynamiska terapin utformas individuellt utifrån den unika individ som söker behandling. Terapin är ett möte mellan terapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse för den unika individen snarare än att följa i förväg uppställda manualer. Genom terapin kan du finna nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka hur du själv kan påverka ditt liv.

Psykodynamisk terapi används bland annat vid:

  • depression
  • ångest
  • social fobi
  • vid depression
  • livskriser
  • när man vill förstå sig själv på ett djupare plan
  • egenterapi i samband med utbildning

För att läsa mer om psykoterapi se länk nedan:
www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/psykoterapi