Handledning

trappaHandledning är ett konstruktivt sätt att bearbeta erfarenheter, förhållningssätt, svårigheter och möjligheter i arbetet. Dels syftar handledning till att skapa tillfälle för reflektion för såväl avlastning som professionsutveckling, dels till att stödja en god arbetsmiljö. Handledning kan ske med en hel personalgrupp eller individuellt beroende av sammanhang och önskemål. Exempel på situationer när handledning är till hjälp:

  • Professionsutveckling
  • Utveckling av en arbetsgrupp
  • Stöd/utveckling vid ensamarbete
  • Hantering av upplevda svårigheter
  • Utveckla/bevara en god arbetsmiljö
  • Lösa konflikter

Handledningen sker antingen på respektive arbetsplats eller på mottagningen. Den utvärderas kontinuerligt.