PSYKOTERAPI

Vi arbetar med korta problemlösande eller längre bearbetande terapier. Klientens önskemål och problemens art avgör val av terapiform.

Läs mer -->

STÖDSAMTAL

Stödsamtal innebär tidsbegränsade samtalsserier runt arbetsrelaterade eller privata problem.

Läs mer -->

HANDLEDNING

Handledning är ett konstruktivt sätt att bearbeta erfarenheter i arbetssituationen, egna attityder och förhållningssätt, svårigheter och möjligheter i arbetet.

Läs mer -->